Пред вас е сайтът на старшите и младши посланици от ППМГ „Акад.Иван Ценов“ – училище, което участва в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. С този сайт, изработен от нас, ще представим своята дейност и постигнатите резултати на територията на нашето училище и извън него.

Прочетете повече

Когато говорим за дейността на училището като посланик на Европейския парламент, трябва да помним най- важното – да работим ефективно и целенасочено за повишаване на информираността на младите хора за европейската парламентарна демокрация, ролята на българските евродепутати, възможностите за кариера, които предоставя Европейският съюз, и други социално и икономически значими теми. Вярваме, че изграждането на активна гражданска позиция ще окаже положително въздействие върху всеки от нас, а това означава, че ще можем да гарантираме дългосрочна устойчивост на успеха и пълна реализация на потенциала си като граждани на България и на Европа. Ние, учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - гр.Враца, чийто профил на обучение е свързан с иновациите и технологиите, ще работим за изучаване и популяризиране на политиките на ЕС в областта „Наука и технологии“. Запознавайки се с европейски изследователски проекти и резултатите от тях, екипът, работещ по проекта, ще има възможност да го представи пред учениците от гимназията и в града. Друга наша цел е да популяризираме колко важно е подобряването на цифровите умения на европейците, което е един от приоритетите на българския еврокомисар Мария Габриел. Изпълнявайки дейностите по проекта, сме уверени, че ще успеем да станем посланици на Европа като територия на науката и знанието.

Научете повече за училището

Научете повече за нашия проект

Чуйте един младши посланик

Научете повече за Програмата