ППМГ "Академик Иван Ценов" е водеща образователна институция в Северозападна България, чийто слоган е "Стилът в образованието". Интелигентните и амбициозни млади хора, които се обучават тук в профили: природни, математически, софтуерни и хардуерни науки, търсят своето място и бъдеща реализация в областта на научните изследвания и иновациите. Завоюваните призови места и медали на национални и международни състезания и форуми ни дават самочувствието да гоним нови върхове.
Традиционните успехи на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ са не само в науката и прилагането на съвременните технологии, но и в разработването, реализирането и участието в европейски програми за обучение и обмен на добри практики. Гордеем се с проекта „Математиката не познава граници“ по програмата Коменски (2011- 2013), „Раздвижи тялото и ума си – здравословен начин на живот на юношите“(2016- 2019) по програма Еразъм+ .
След спечелените регионални състезания през 2009 и 2013 година по програмата Евроскола тази година отново учениците от гимназията ще имат възможността през месец януари 2018 година да прекарат 1 ден в Европейския парламент в Страсбург. Убедени сме, че чрез международния обмен, предлаган от тези програми, младите хора се обогатяват с ценен опит, изграждат умения за успех, разширяват академичните си хоризонти, развиват европейското си съзнание. Не на последно място, ние ценим възможността да пътуваме свободно като европейски граждани и да опознаем уникалното културно разнообразие на Европа, както и нейната единност.