В конкуренцията на 140 училища в цялата страна ППМГ "Академик Иван Ценов" е допусната да участва по програма на Европейския парламент, за да получи статут на училище посланик. Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно европейската парламентарна демокрация, европейското гражданство и Европейския парламент като институция. Иновациите заемат централно място в стратегията на Европейския съюз за създаване на растеж и работни места. Развитието на технологиите и прогнозата за 4.0 индустрия са теми, които са тясно свързани с образованието на младите хора. Работата на старшите и младшите посланици ще бъде насочена към приоритетите на българското председателство на съвета на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации. Изпълнявайки дейностите по проекта, сме уверени, че ще успеем да станем посланици на Европа като територия на знанието и науката.

Гледайте репортаж от работна среща на старшите и младшите посланици

picture picture picture picture picture picture