Европейската мечта

Урок по английски език на тема „Европейската мечта“ се проведе с учениците от XII-те класове на ППМГ „Акад.Иван Ценов“ – Враца. Чрез интерактивна презентация те се запознаха с историята на Европейския парламент, усвоиха и упражниха лексика, свързана с устройството и функциите на европейските институции. По атрактивен и увлекателен начин дванадесетокласниците и старши посланикът г-жа Ани Павлова дискутираха понятието „мечта“ и как то се свързва с техните потребности и стремежи, с тяхната гледна точка и лична позиция за възможностите, които Европейският съюз им предоставя за реализация и развитие в една просперираща и стабилна Европа. Така учениците обогатиха речниковия си запас по английски език със специфична терминология в областта на предлагането и прилагането на законодателството на ЕС, провеждането на избори, както и за функционирането на ЕС, което засяга ежедневието на гражданите на Съюза. Освен това те развиха уменията си да говорят по теми, свързани с политиките на ЕС и неговите институции. С последователно вплетени елементи на гражданско образование към обичайния учебен материал по английски език бяха добавени знания, които ще допринесат за повишаване на информираността на учениците като граждани на Европейския съюз.

Изтеглете презентацията

picture picture picture picture picture